درباره ما
دوستان
آخرین مطالب
لینکستان
امكانات جانبي
 

- می

در پاسخ به جناب آقای ایرج 

شمارش گلبولهای سفید
                                                                                            

        ( White Blood Cell Count (WBC 
 

لوازم مورد نیاز: لام1-لام هموسیتومتر(بهتر است نئوبار باشد)2- لامل سنگین  3- پیت ملانژورسفید که درحباب آن یک مهره سفید وجود دارد .

(
white bead in the bulb )این پیپت برای رقیق کردن خون بکار میرود۴
- لوله لاستیکی (مکنده) لوله لاستیکی حدود2۰سانتیمتر۵- ماده رقیق کننده : محلول مارکانو


Acetic acid solution 2ml
+آبمقطر97ml


محلول کریستال ویوله یا بلودومتیلن1%=1
ML


خوب مخلوط وسپس با کاغذ صافی صاف کردد.


 

۶-میکروسکپ


روی پیپت ملانژور سفید سه عدد 0.5 و1 و11قرار دارد


طرزرقیق کردن خون:


یک ملانژوربا( مهره سفید) تمیز وخشک انتخاب می کنیم
لوله لاستیکی رابه ته ملانژور وصل میکنیم . نمونه خون را خوب مخلوط می کنیم . سر دیگر لوله را دردهان میگذاریم نوک ملانژور را داخل خون میگذاریم. ملانژور را افقی نگه میداریم خون را تا علامت0.5داخل ملانژورمی کشیم خون نوک واطراف ملانژور را با پنبه خوب پاک می کنیم ازورودحباب هوا 
 به داخل ملانژور جلوگیری به عمل می آوریم
برای اینکه تمام محلول آلوده نشود.قبلا چند سی سی از محلول رقیق کننده(محلول مارکانو) را که  دریک بشر کوچک میریزیم.نوک ملانژور را داخل محلول مارکانو قرار میدهیم  ماده رقیق کننده را تا11  به درون ملانژور میکشیم لوله لاستیکی رااز ملانژور جدا می کنیم. سر وته ملانژور رابین دو انگشت شست وسبابه نگه می داریم.به مدت یک دقیقه محتوی ملانژور را مخلوط میکنیم.سپس ملانژور را بمدت ۵ دقیقه روی شیکر(ویبراتور) قرار میدهیم.


توجه ! اگر بعد از این مدت محتوی ملانژوربلافاصله برای شمارش مورد ااستفاده  قرارنگیرد مخلوط کردن مجدد قبل
استفاده ضروری است.

لام هموسیتومترتمیز را روی میزصاف و تراز قرار میدهیم لامل سنگین تمیز را روی لام قرار میدهیم .ملانژور راعمودی می گیریم  4تا5قطره اول محتوی ملانژور   را دور میریزیم
با گذاشتن انگشت سبابه در ته ملانژور
ریختن محتوی  ملانژور را در اختیار میگیریم.


یک قطره کوچک از محتوی ملانژور را توسط قراردادن   نوک ملانژوردر

بین لام ولامل هدایت میکنیم.بطوریکه مخلوط خون وماده رقیق کننده به منطقه شمارش نفوذ کند.اگر ماده به درون شیارها نفوذ کند بایدلام را شسته خشک کرده مجددا مورد استفاده قرار میدهیم چند دقیقه لام را ثابت میگذاریم تاسلولها بی حرکت شوند.

لام را زیر میکروسکوپ قرار میدهیم با عدسی ابژکتیو۱۰مورد مطالعه قرار میدهیم . چهار مربع بزرگ واقع در چهار گوشه صفحه مدرج را شمارش میکنیم.

محاسبه تعداد گلبولهای سفید:

هر ضلع مربع بزرگ 1 میلیمتر است .

توجه!!لام و لامل را چنان دقیق وماهرانه ساخته اندبطوریکه وقتی لامل روی لام قرار میگیرد دقیقا ارتفاع(فاصله)لام تا لامل 0.1میلی متر می شود

حجم واقع دریک مربع بزرگ =۱X۱X۰/۱میشود یکدهم میلی مترمکعب.

چون گلبولهای چهاردراصل مکعب مستطیل را شمارش    کرده ایم حجم چهارمکعب مستطیل میشود 0.1x4=0.4 چهاردهم میلی متر مکعب.ضریب رقت بوسیله ملانژور 1/20است یعنی خون به

نسبت یک به بیست رقیق میشود.

در اصل:ما گلبول های سفیدخون رادرحجمی برابربا   1/50=

0.4
X1/20  یک پنجاهم میلی متر مکعب حساب میکنیم در نتیجه واضح است باید تعداد کل گلبولهای
شمارش شده در چهار مربع در عدد 50 ضرب شود.


مثال تعداد گلبولهای شمارش شده درچهار مربع بزرگ


واقع در چهارگوشه185 عدد باشد تعدادکل گلبولهای سفید


خون 9250عدد در میلی مترمکعب میشود.واسلام

 

توجه بفرمائید:


استفاده از مطالب این وبلا گ فقط جهت آموزش با ذکرمنبع آن

اشکالی ندارد.

 

ازبالا لام هموسیتومترجهت شمارش سلولهای خون
ملانژور قرمز جهت شمارش گلبولهای قرمز
ملانژور سفید جهت شمارش گلبولهای سفید
پیپت مخصوص جهت اندازگیری هموگلوبین
  

 :: موضوعات مرتبط: هماتولوژی و بانک خون
موضوعات
آرشیو مطالب
امكانات جانبي

قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

purchase vpn

بازی اندروید